Magyar-cigány szógyűjtemény

Letölthető Ms Word 6.0 formátumban is

ablak -> bloko

ablak -> felyasztra

abroncs -> cserko

acél -> apszin

acél -> kasztiri

ács -> ácso

ács -> toveraszlo

ad -> del

adó -> potyinipe

adós -> duzsno

adósság -> duzsnipe

adósság -> unzsilipe

ág -> krenga

ágas -> krengaszlyi

agg -> phuro

aggodalom -> briga

ágy -> páto

ágy -> vodro

ajak -> ust

ajak -> vust

ajándék -> davipé

ajándék -> dibé

ajtó -> udar

ajtó -> vudar

akar -> kamel

akarat -> kamipen

akaszt -> umblavel

akasztófa -> manusvári

akasztófa -> umblado kast

alacsony -> cigno

áll -> terdel

áll -> torgyol

állít -> sztarel

alma -> phabaj

álmos -> lindro

álom -> szunnó

álom -> szuno

alszik -> szovel

altat -> szovlyarel

alvás -> szovipen

angyal -> angyelo

anya -> daj

anyós -> szasuj

apa -> dad

após -> szaszro

arany -> szomnakaj

arany -> szonako

aranyos -> szomnakuno

arc -> csam

árnyék -> ucsal

árnyék -> usalyin

árok -> handako

árul -> biknel

árva -> csoro

ás -> khandel

aszal -> sutyarel

asztal -> kafidi

asztal -> meszalyi

asztal -> skamind

átkos -> ármajaszlo

átkoz -> kusel

atyafiság -> paralipe

avas -> rincsédo

bab -> fuszoj

bab -> graho

babrál -> misilel

bagoly -> vulyo

baj -> buhaja

baj -> dos

bajos -> dosalo

bajusz -> csora

bajusz -> musztáca

bal -> sztungo

 

 

balra -> pesztungo

balta -> tover

bámul -> mucijel

bánat -> briga

bánat -> brigogyi

bánatos -> brigaszlo

bánt -> bantel

bánt -> bontujel

bárány -> bakriso

barát -> mal

barát -> pinzsárdo

barátság -> malipen

barna -> meláno

bátor -> tromako

becsül -> patyivel

becsület -> patyivipen

becsületes -> csacso

béka -> dzsamba

béka -> zsampa

béke -> pácsa

béke -> szmirno

bél -> goj

bél -> porra

bemázol -> makhel

béna -> bango

béna -> lang

beretva -> muragyi

beretvál -> muntel

beretvál -> murel

beszél -> rakerel

beszél -> vakerel

beteg -> naszválo

betegség -> naszvályipen

bicska -> suri

bilincs -> szasztra

birka -> bakro

birkózik -> usarel

bíró -> biroj

bíró -> csibalo

bíró -> mujaló

bitófa -> manusvári

bitófa -> unblagyi

bizalom -> patyiben

bízik -> patyel

bolha -> pusum

bolond -> dinilo

bolondság -> dilyipe

bor -> mol

borda -> pasavro

borít -> saravel

bors -> piperi

bőr -> morti

bunda -> posztin

búza -> gib

búza -> giv

bűz -> khan

cékla -> ciklya

cérna -> thav

cigány -> rom

cigánynő -> romni

cipő -> cipőve

comb -> ger

comb -> pulpa

cukor -> gudlo

csábít -> dilyarel

csal -> chochavel

csalás -> chochalyipen

csaló -> chovalyo

csavar -> boldel

csecs -> csucsi

csend -> pácsa

csepp -> pityi

cserél -> paravel

csiga -> buvero

csikó -> khuro

csillag -> cserhen

csillag -> cserkhan

csinál -> kerel

csizma -> csisma

csizma -> tyirha

csók -> csum

csók -> csumi

csókol -> csumidel

csomag -> kalávo

csont -> kokálo

csorog -> pityal

csúnya -> csorero

dagad -> suvlyol

dagaszt -> furmuntel

dal -> gilyi

dal -> zsilye

dalol -> gilyabel

dalol -> kichivel

darab -> kotor

dél -> mizméri

dél -> pladno

dér -> bruma

derül -> uszol

deszka -> pal

deszka -> phal

deszka -> szkundura

dicsér -> asarel

díj -> pocsin

díj -> potyin

dinnye -> charbuszo

dinnye -> dudum

dió -> akhor

disznó -> balo

dobál -> sudel

dohány -> duháno

dohányoz -> duhanopel

dohányoz -> pijel

dolgozik -> butyikerel

dolog -> butyi

domb -> bar

domb -> plaj

dög -> murdál

döglött -> murdalo

dörgöl -> morel

dörgöl -> murel

drága -> kucs

drágaság -> kucsipe

drágul -> kucsajvel

drót -> szirma

dühös -> cholyariko

dűl -> mujaldel

eb -> dzsikel

eb -> dzsiuklo

ebéd -> ebido

ébred -> zsangágyol

ébredés -> zsangajipen

ébreszt -> zsangável

ecet -> sut

ecetes -> suklo

edény -> piri

édes -> gudlo

édes -> gulo

édesget -> guglyarel

édesít -> guglyarel

ég -> csero

ég -> nebo

ég -> phabol

ég -> thabel

ég -> tharel

egér -> kermuszo

egér -> misa

egér -> musa

egér -> musó

égés -> phabaripen

egészség -> szasztipen

egészséges -> szaszto

éget -> phabarel

éget -> thabarel

éget -> tharavel

egyenes -> vorto

egyezik -> tomnijel

együgyű -> blindo

együgyű -> dinilo

éhes -> bokhalo

éhség -> bokh

éj -> rat

éj -> ratti

éj -> ratyi

éjjeli -> rattuno

éjjeli -> ratyuno

él -> dzsivel

elad -> bikinel

elaltat -> szovlyarel

elás -> chunavel

elbolondít -> dilyarel

elcsal -> thavel

elcsap -> tradel

elejt -> perável

elér -> reszel

élet -> dzsivipen

elfelejt -> biszterel

elfojt -> taszavel

elhajt -> tradel

elhal -> merel

elhitet -> patyavel

elhúz -> cirdel

elismer -> pinzsarel

ellát -> dikhel

előad -> prevakerel

előrelát -> predikhel

elővesz -> anglelel

elrejt -> garuvel

elrejt -> gheravel

elrejt -> niszepel

elrémül -> darel

elszalad -> nasel

eltesz -> alakhel

eltesz -> rikhel

elüt -> malavel

elvesz -> lél

elvesz -> thinel

elvisel -> phiravel

ember -> manus

emberség -> manusipén

ének -> ghili

ének -> zsilye

énekel -> giliabel

énekel -> kichivel

éneklés -> giliben

éneklés -> kichepen

epe -> cholyi

epe -> velyino

erdő -> bes

erdő -> ves

érez -> hatyarel

érkezik -> reszel

erő -> zor

erős -> zoralo

esik -> perel

eskü -> szolál

eskü -> szovel

eső -> brisind

ész -> godi

ész -> gogyi

eszik -> chal

étel -> chaben

év -> bers

evés -> chaben

ezüst -> rup

fa -> kast

fagy -> páho

fagyás -> páhopen

faggyú -> khani

faggyú -> khóji

fáj -> dukhal

fájdalom -> dukh

fájlal -> dukhavel

fájós -> dukhaszlo

fakad -> pháragyel

fal -> duvara

falat -> buká

falatozik -> bukárel

falu -> gau

falu -> gav

falusi -> gavudno

falusi -> gavuno

fárad -> kinyol

fáradt -> khino

fáradt -> kino

fark -> póri

farkas -> ruv

fás -> kastálo

fázás -> silavipe

fazék -> piri

fazekas -> piraszlo

fázik -> silajvel

fehér -> parno

fehérít -> parnyárel

fej -> pisel

fej -> sero

fej -> soro

fej -> thudzsel

fejlés -> putripe

fejlődik -> putérgyol

fejsze -> tover

fekete -> kalo

feketedik -> kályol

feketít -> kályarel

fekszik -> csivel

fekszik -> paslyol

fektet -> paslyárel

fél -> darel

fél -> trasal

felad -> opredel

felakaszt -> umblável

felakaszt -> urmluvel

felbont -> opreputrel

feled -> bisztrel

felel -> phenel

félelem -> dar

félelmes -> darako

felemel -> oprevazdel

feleség -> romni

feleséges -> romnedino

felismer -> predzsanel

felkel -> dzsangel

felkel -> ustyel

felkelés -> ustipen

felmegy -> opredzsál

felmegy -> uglel

felold -> phutravel

felráz -> oprekinel

feltalál -> arakhel

feltartóztat -> likaravel

féltés -> darajipe

feltör -> oprephangel

felvág -> cindel

felvág -> csinel

fémlik -> sztrafinel

féreg -> germo

féreg -> kirmo

férfi -> murs

férfias -> mursno

fest -> makhel

fésű -> ghangli

fésű -> kánglyi

fésül -> chulável

fésül -> ghandel

fészek -> kujbo

fing -> ril

fiatal -> ternechar

fiatal -> terno

fiatalság -> ternipen

finom -> szano

fitestvér -> phral

fitestvér -> pral

fiú -> csavo

fiú -> raklo

fizet -> pocsinel

fizet -> potyinel

fizetés -> pocsinipé

fodros -> kreco

fog -> dand

fogas -> dandaszlyo

fogdos -> lel

foghagyma -> szir

fogy -> nacsel

fojt -> taszável

folt -> kotor

foltoz -> kotorsel

folyó -> len

fon -> katel

fon -> khuvel

fonal -> tav

fonnyad -> sutyel

fonnyadt -> sutlyo

forgat -> boldel

forr -> tavel

forró -> táto

föld -> phu

föld -> phuv

főz -> tavel

fú -> phurdel

fú -> portel

fut -> prasztel

futás -> prasztipen

fű -> csar

fű -> drab

fül -> kan

fül -> khan

füst -> thuv

füstöl -> thuvel

füstöl -> thuvkerel

füstös -> thuvaszlo

füves -> csareko

gabona -> gib

gabona -> giv

gabona -> gyiv

ganaj -> gonoi

ganaj -> gunuj

gaz -> csar

gazdag -> bárvalo

gazdagít -> bárvarel

gazdagság -> bárvalyipé

genny -> phumb

genny -> pumb

gennyes -> phumbálo

gerely -> bust

gólya -> csángaszlyi

gomb -> kocsák

gond -> trás

gondol -> leperel

gonosz -> mizech

gonoszság -> manusvári

gonoszság -> mizichipé

gödör -> gere

gömbölyű -> oblo

görbe -> bango

görbít -> bangárel

gőz -> thuv

gúnár -> gunári

gúnyol -> praszel

gyakori -> szigáko

gyakorol -> szityoi

gyaláz -> praszel

gyalázatos -> praszályo

gyalog -> phujatar

gyapjú -> posom

gyarapodás -> bárvalyipé

gyarapodik -> bárvalyol

gyász -> briga

gyász -> brigogyi

gyáva -> blindo

gyenge -> kovlo

gyep -> csár

gyeplő -> szalavari

gyermek -> csavo

gyertya -> momeli

gyertya -> momelyi

gyík -> supurla

gyilkol -> mudarel

gyilkol -> murdarel

gyógyít -> szásztyarel

gyógyítás -> szásztyaripen

gyógyszer -> drab

gyógyszer -> trab

gyógyul -> szasztyol

gyomor -> per

gyomor -> rinza

gyors -> szigalo

gyors -> szikalo

gyors -> sziko

gyökér -> drab

gyökér -> tarab

gyökér -> vuna

gyöngy -> minriklo

gyöngy -> mirkia

gyötör -> licsarel

gyújt -> phabarel

gyullad -> jagdel

gyűr -> dunavel

gyűrű -> angrusztyi

gyűrű -> anguszterin

hab -> szpuma

habos -> szpumaszlo

habzik -> szpumárel

hág -> chágijel

hagy -> mekel

hagy -> mukel

hagyma -> purum

haj -> bál

háj -> csiken

hajas -> bálaszlo

hajít -> sudel

hajlik -> bangyol

hajlít -> bangárel

hajlít -> pangerel

hajnal -> fenzrile

hajnalodik -> disziola

hajnalodik -> gyeszkergyol

hajó -> beró

hajó -> chajova

hajt -> tradel

hajtó -> traditoro

hal -> macso

hal -> maso

halál -> meribé

halál -> meriben

halaszt -> mukel

hall -> asunel

hall -> hunel

hall -> szunel

hallás -> asunipé

hallás -> hunyipé

hallás -> szunyiben

hallgat -> asel

halmoz -> ladável

halott -> muláno

halott -> muló

hám -> chámo

hamar -> szigo

hamar -> sziko

hámoz -> csolel

hamu -> usár

hang -> duma

hangya -> kir

harag -> chólyi

haragos -> chólyariko

haragos -> rusto

haragszik -> rusel

harang -> harángi

harang -> klopoto

harap -> dindálel

harapás -> dindályipé

harcos -> kuribnaszkero

harisnya -> patavo

has -> per

has -> porr

hasad -> pharagyol

hasadás -> pharajipé

hasbél -> bukó

hasít -> pharável

hasított -> pharavdo

hát -> dumo

hatalom -> zor

határ -> puntanerha

határkő -> puntanerha

ház -> ker

ház -> khér

házasodik -> romnyelel

hazudik -> chochavel

hazugság -> chochánipé

hegedű -> hegedive

hegedű -> lavuta

hegedül -> basavel

hegy -> bar

hegy -> goter

hegy -> nákri

hely -> stello

hely -> than

here -> pelo

hervad -> sutyol

hervadt -> puráno

hervadt -> sutlyo

hét -> kurko

hevít -> tatyarel

hiány -> dos

hiba -> dos

híd -> phurd

híd -> purt

hideg -> silálo

hideg főn.[év] -> sil

hideglelés -> silyalipen

hím -> murs

hisz -> patyel

hit -> patyiben

hív -> akharel

hízik -> thulyol

hó -> hiv

hó -> jiv

hó -> viv

hold -> cson

hold -> csumut

hólyag -> bukó

hólyag -> puknyi

homlok -> csikat

hord -> piravel

hordó -> durulyi

hordoz -> piravel

hosszú -> dur

hosszú -> lungo

hoz -> ánel

hőség -> tátipen

húgy -> muter

hugyos -> muterdo

hugyos -> mutralo

hugyozik -> mutrel

hull -> perel

hullám -> pleme

hullat -> peravel

hurka -> kurlobas

hurut -> chász

hús -> mas

hús -> masz

húsos -> maszálo

húz -> cirdel

húz -> csivel

húz -> tradel

hűl -> sudrol

hűlés -> sudráripé

hűs -> sudró

hűs -> szudró

hűséges -> csacso

hűtelen -> bicsacso

idegen -> sztrejmászo

idő -> ciro

idő -> csiro

idő -> kora

idő -> vreme

idős -> phuro

ifjodik -> ternyol

ifjú -> ternechar

ifjú -> terno

igaz -> csacso

igazgat -> lacsarel

igazít -> lacsarel

igazság -> csacsipé

igazságos -> csacso

igazságtalan -> bicsacso

ígér -> sinável

ígéret -> sinájipé

ijed -> darel

ijed -> tarel

ijedés -> daripé

ijedtség -> dar

ijedtség -> tar

ijedtség -> tras

ijeszt -> daravel

ijeszt -> trasel

iker -> dongo

ima -> rugyipé

imádkozik -> rugyijel

inda -> ran

indít -> miskijel

indul -> miskijel

ing -> gad

ing -> gat

ingyen -> jive

integet -> acharel

írás -> lil

irigy -> duzsmáno

irigyel -> duzsijel

irigyel -> duzsivel

ismer -> dzsanel

ismer -> prindzarel

ismerős -> prindzsárdo

isten -> del

isten -> devel

isten -> devla

istenes -> devleszkero

iszik -> pijel

ital -> piben

itat -> pijavel

ítél -> kriszisel

ítélet -> kriszima

ittas -> mato

ivás -> piben

ivópohár -> dzam

ízlik -> csályol

izzad -> kamlel

izzad -> mudusel

izzadó -> kamló

izzadó -> kamnó

jajveszékelés -> roviben

jár -> phirel

jár -> pirel

járás -> phiripen

jászol -> jászla

játék -> kheliben

játszik -> khelel

javít -> lasarel

javítás -> lasaripé

jég -> paho

jegy -> jegyo

jegyző -> dikhindo

jó -> csacso

jó -> lacso

jó -> misto

jókedvű -> losano

jóslás -> drábaripé

jósnő -> drábaritóri

jósol -> drábarel

józan -> trezo

jön -> ável

jövés -> avipen

juh -> bakro

kurva -> lubni

kurva -> lubnyi

kábít -> dilyárel

kacag -> aszel

kakas -> basno

kalács -> marikli

kalap -> sztágyi

kalapács -> csokano

kalapács -> varia

kalapos -> sztagyászlo

kalitka -> koceto

kályha -> bov

kan -> murs

kanál -> roj

kanca -> grajni

kanca -> graszni

kantár -> szalavári

kantár -> vojda

kap -> lel

kapar -> randel

kapca -> patavo

káposzta -> armin

káposzta -> ermo

káposzta -> sáh

kapu -> duvar

kapu -> udar

kapu -> vudar

kar -> mujszi

kar -> muszi

kár -> paguba

karácsony -> krecsuno

karcsú -> szano

kard -> charo

kard -> khanro

karika -> veriga

karó -> cilo

karó -> kilo

káromkodás -> kusipé

káromkodik -> kusel

káros -> pagubaszlo

karperec -> koró

kártya -> lila

kártya -> lilya

kártyavetés -> lilekosudipé

kása -> puszáto

kasza -> farkia

katona -> inkeszto

katona -> lukeszto

kecske -> buszni

kecske -> busznyi

kecskebak -> buzno

kedves -> misto

keh -> keh

keh -> phurd

kehes -> phurdino

kék -> vuneto

kemence -> bov

kemény -> chorno

kemény -> korno

ken -> makhel

kender -> kilca

kendő -> dichlo

kendő -> diklo

kénkő -> kandini

kénkő -> kandinyi

kenyér -> manro

kenyér -> maro

kép -> moszura

kér -> mangel

kérdés -> phucsipen

kérdez -> phucsavel

kérdez -> phucsel

kerek -> oblo

kerék -> aszan

kerék -> rota

keres -> rodel

kérés -> mangipen

kereset -> rodipé

kereszt -> trusul

keresztel -> boldel

kéret -> mangável

kéretlen -> bimanglo

kérő -> mangitoro

kert -> bar

kés -> csuri

kés -> csurin

kés -> suri

keserű -> kerko

késő -> zebejimo

készít -> kerel

kétséges -> csipatyal

kevély -> barimakho

kevés -> cerro

kevés -> chanri

kevés -> khandi

kéz -> haszt

kéz -> vaszt

kiabál -> krisel

kiabálás -> krisko

kiabálás -> kriso

kiált -> csingárdel

kibocsát -> avrimukel

kibont -> avriputrel

kicsi -> cigno

kicsi -> khurdo

kiesik -> avriperel

kifordít -> avriboldel

kígyó -> szap

kihúz -> nikel

kimegy -> nikel

kimegy -> niklavel

kinevet -> praszel

kínos -> mucsaszlo

kínoz -> mucsarel

király -> kraj

király -> takhar

király -> thagar

kis -> cigno

kis -> tigno

kiszabadít -> prekerel

kitűnő -> bur

kóborgás -> szaphiripé

kóborog -> szadzsal

kocsi -> urdon

kocsi -> vurdon

kocsis -> vurdonengo

kolbász -> goj

koldul -> mangel

koldus -> mangatoro

koma -> kirvo

kondor -> kreco

kopasz -> kuslo

kopasz -> pako

kopaszság -> kuslyipé

kopaszul -> kusavel

koplal -> bokhajvel

korbács -> csugnyi

korcsma -> kircsima

korpa -> selye

korsó -> khoro

kos -> bakro

kova -> kramina

kovácspöröly -> csokánosz

kő -> bar

köhög -> chaszel

köhög -> kaszel

köhögés -> kaszajipé

köldök -> bor

köldök -> navugori

köldök -> pol

könny -> apsza

könnyez -> apszarel

könnyű -> loko

könnyűség -> lakipé

könyv -> lil

köp -> csandel

köröm -> ungya

köröm -> vungya

körtve -> ambrol

köszörűkő -> aszán

köt -> bandel

köt -> kuvel

köt -> ligrel

köt -> phandel

kötél -> selo

kövér -> thulo

kövérség -> thulipé

közelít -> pasarel

község -> gau

község -> gav

kukac -> kerme

kukac -> kirmo

kulcs -> klidi

kulcs -> klidin

kulcs -> klija

kurjant -> csingardel

kurjant -> krisel

kurjantás -> krisko

kurjantás -> kriso

kurjantás -> kurla

kurta -> szkurto

kút -> chaning

kút -> char

kút -> hánig

kútkáva -> kunara

kutya -> csuklo

kutya -> dzsiukel

kutya -> dzsukel

küld -> bicsavel

láb -> pinro

láb -> punro

lábsark -> khur

lábszár -> churuj

lágy -> kovlo

lágyít -> kovlyarel

lágyság -> kovlyipé

lágyul -> kovlyol

lakás -> bes

lakik -> besel

lakodalom -> biav

lakodalom -> bijav

lánc -> dzsazsir

lánc -> lánco

láng -> pára

lángol -> paradel

lány -> csaj

lány -> rakli

lárma -> csingar

lármáz -> csingardel

lassan -> loko

lát -> dikhel

látás -> dikhepé

látszik -> dicsol

leég -> telephabol

leereszt -> telemukel

lefejt -> phutravel

lefejt -> phutrel

légy -> makhé

légy -> maki

lel -> arakhel

lélek -> gogyi

lélek -> gyi

liszt -> áro

ló -> graj

ló -> grasz

ló -> graszt

lomb -> pajtrin

lomb -> patrin

lop -> csorel

lopás -> csoripen

lovagol -> kliszel

lovas -> grasztáno

lök -> pizdel

lúd -> papin

lúg -> lesijé

lyuk -> cher

lyuk -> guva

lyuk -> khar

lyuk -> kher

lyukas -> chevardo

lyukaszt -> chevarel

macska -> madzska

macska -> murcska

macska -> musza

madár -> csiriklo

madár -> csirkulo

madzag -> dóri

mag -> szumburo

magas -> ucso

magas -> vucso

magasság -> ucsipen

magasság -> vucsipen

máj -> buko

malac -> baliso

malom -> ászav

malom -> pisalo

malom -> vasziáv

marad -> acsel

marad -> asel

maradás -> acsipé

maradás -> asipé

maradék -> asilyipé

marha -> guruvnyi

marok -> burnek

marok -> burnyik

márt -> bolel

mártás -> bolipé

megállít -> torgyarel

megcsíp -> csurundel

megdögöl -> murdarel

megég -> phabol

megfeledkezik -> bisztrel

megfúl -> taszagyel

megfúl -> taszel

meghagy -> mukel

meghal -> merel

meghoz -> ánel

meghűlt -> setralo

megijed -> trasel

megjár -> phirel

megjő -> avel

megkap -> lel

megkér -> mangel

megkeres -> rodel

megköt -> phandel

megküld -> bisalel

megmond -> phenel

megnéz -> dikhel

megnyír -> munravel

megnyit -> putrel

megnyom -> pizdel

megold -> putrel

megolvas -> ginel

megöl -> mudarel

megőrül -> dilyavel

megrak -> ladavel

megretten -> darel

megretten -> trasel

megrúg -> malavel

megsegít -> azsutel

megsért -> kusel

megsirat -> rovlyarel

megsüt -> pekel

megszagol -> szungal

megszed -> kidel

megszeret -> kamel

megszúr -> puszavel

megtesz -> kerel

megüt -> marel

megvasal -> szasztrisol

megver -> marel

megy -> dzsal

megy -> phirel

megy -> pirel

meggyilkol -> murdarel

méh -> beruli

méh -> birilyi

méh -> burli

meleg -> tato

melegség -> tatipen

mell -> kolin

mell -> kolyin

mély -> chor

mély -> khor

meny -> bóri

menyegző -> biav

menyegző -> bijav

menny -> cseri

menny -> csero

mennydörgés -> csereszkorobár

méreg -> cholyi

méreg -> zor

merész -> tromano

mérges -> cholyariko

mérges -> solyariko

merít -> pherel

mese -> paramisza

mész -> varro

mészárol -> marel

mészárol -> murdel

messze -> dur

méz -> avgin

mezítelen -> nango

mező -> csar

mező -> mal

mirigy -> phugnyi

mocskos -> melalo

molnár -> aszavári

mond -> penel

mond -> phenel

mos -> tovel

mosás -> tovipé

mosolyog -> ászel

mosónő -> tovibnaszkeri

mosónő -> tovitóri

mulat -> mulatel

mulat -> pel

múlik -> nacsol

munka -> buti

munka -> butyi

mutat -> szikel

muzsikál -> basavel

nád -> papura

nagy -> baro

nagyatya -> papus

nagybátya -> gakko

nagybátya -> kak

nagyít -> bararel

nagyság -> baripé

nap -> divesz

nap -> gyesz

nap -> kham

naponta -> diveszuno

nátha -> troszna

nedves -> kindo

nedvesedik -> thingyóvel

nedvesít -> thingyarel

nehéz -> pharo

nehezít -> phararel

nehézség -> pharáripé

néma -> lalóro

némber -> csuvlyi

némber -> dzsuvli

nemzet -> nyamipe

nemzet -> nyamo

nemzetség -> nyamipe

nemzetség -> nyamo

név -> nav

nevet -> aszel

nevetés -> aszaibé

nevetség -> praszaibé

néz -> dikhel

nő -> gadzsi

nő -> manusja

nő -> romni

nő -> romnyi

nő -> (ige) -> parvajgyol

nőtestvér -> phen

nyak -> kor

nyak -> kurlo

nyak -> men

nyakszirt -> kori

nyakszirt -> korin

nyál -> sungár

nyál -> szálye

nyalakodik -> csárel

nyár -> linaj

nyár -> nilaj

nyel -> nakhavel

nyél -> pori

nyelv -> csib

nyelves -> csibálo

nyereg -> zen

nyers -> jivando

nyes -> sinel

nyílás -> puteripé

nyír -> muravel

nyit -> pharavel

nyit -> pirel

nyit -> putrel

nyitott -> pharavdo

nyitott -> phirdo

nyúl -> sosoj

nyúlik -> lundzsol

nyúz -> kusel

nyű -> kirmo

nyüves -> kirmaszlo

odú -> chiv

odvas -> kerno

odvasodik -> kernyol

okád -> sedél

okos -> gogyávér

okosodik -> gogyájvel

oktat -> szityárel

ól -> kotéco

ól -> sztejnya

olaj -> uléj

old -> putrel

oldal -> pásávro

oldal -> rik

olló -> kát

ólom -> arcsics

ólom -> molyiv

olt -> mudárel

olvad -> bilel

olvas -> ginel

olvasás -> ginipé

olvaszt -> bilável

óra -> császo

óra -> kora

orgona -> rugá

orr -> nák

orr -> nákt

orsó -> káklyi

ország -> théw

orvosol -> szátyárel

orvosság -> dráb

ostoba -> dilo

ostobaság -> dilyipé

ostor -> csugnyi

ótvar -> phugnyi

öblít -> chálável

öblös -> bulyho

ököl -> dumuk

ökör -> guruv

öl -> marel

öl -> mudarel

öl -> (kebel) -> kolin

öldös -> mudarel

ölés -> mariben

ölés -> mudaripe

öltözet -> urávipé

öltözik -> rivel

öltözik -> urel

öltöztet -> urável

önt -> csorlel

önt -> sórel

öntés -> soripé

őr -> garda

ördög -> beng

öreg -> phuro

öregít -> phurarel

öregszik -> phurol

őriz -> arakhel

őriz -> gardel

őrizkedik -> rikhel

őrködik -> arakhel

őröl -> pisel

őrült -> dilo

örvend -> losaniovel

összefér -> nakel

összefut -> násel

öv -> práti

özvegy -> phivlo

özvegyasszony -> phivlyi

pad -> pádo

padlás -> pódo

padló -> motosz

pajtás -> mál

pálca -> kopál

pálca -> ráv

pálca -> róvlyi

pálinka -> rátyija

pálinka -> rátyije

panasz -> mila

panasz -> pánászo

pántlika -> dóri

pántlika -> pántlika

pap -> radzsaj

pap -> rásáj

papné -> radzsani

papné -> rasani

pár -> ámál

parányi -> cigno

parányi -> tigno

paraszt -> gadzsio

parázs -> zsáro

párna -> périna

part -> pláj

paszuly -> foszuj

patkó -> petálo

patkol -> petálojel

pecsenye -> pecsije

pecsenye -> pekiben

pelyhes -> porászlo

penész -> mucsédo

pénz -> lóvé

pénzes -> lóvászlo

per -> chámo

pipa -> csupni

pipa -> lyulyává

pipa -> tyuvalyi

piros -> lólo

piroslik -> lólyol

piszkol -> melyovel

piszkos -> melálo

piszkos -> meláloj

piszok -> mel

pléh -> punlija

pofoz -> pálmasinel

pogácsa -> bokolyi

pogácsa -> enghéri

pogácsa -> mariklyi

pohár -> tachtai

pohár -> thatáj

pók -> pizsáno

pokróc -> colo

pólyáz -> pátyárel

por -> pósi

por -> práho

poros -> práhászlo

posztó -> pochtan

posztó -> posztávó

posztó -> than

pöffed -> phutyol

prém -> gulyéro

prém -> posztin

próbál -> zimável

prüsszen -> csikdel

prüsszentés -> csik

puha -> kóvlo

puhít -> kóvlyárel

puhul -> kóvlyol

pusztít -> romujel

pusztítás -> romupé

putri -> kolyiba

pünkösd -> ruszalye

ráad -> peledel

ráakad -> árákhel

rááll -> pelesztétorgyol

rab -> phanglo

ráfizet -> oprépotyinel

rág -> csámbel

ragad -> ásztárgyol

ragyog -> sztrafinel

rák -> kara

rák -> karabin

rák -> ráká

rák -> vindini

rakódik -> ládável

ránc -> korco

rándul -> cirgyol

ránt -> cirdel

rég -> dolmul

régi -> phuro

régi -> puráno

régiség -> purányipé

rejt -> gárável

remeg -> izdrál

rémít -> dárável

rémül -> darel

rend -> patyivipé

repeszt -> pangel

repeszt -> phárável

repül -> phakhel

repül -> urál

repül -> urjel

rész -> rik

részeg -> máto

részegedik -> matyovel

részegít -> matyarel

részegség -> matyipé

reszel -> morel

reszelő -> rin

reszket -> izdrál

reszket -> radzinel

reszketés -> radzinipe

rét -> rito

retten -> dárel

réz -> chárkomá

rezes -> chárkomászlo

róka -> chulpe

róka -> resuno

rongy -> trenca

rossz -> mizech

rothad -> kernyol

rövid -> szkurto

rúg -> málável

rúg -> sudel

ruha -> gada

rüh -> gero

segg -> bul

sajt -> cirál

sajt -> királ

sánta -> láng

sapka -> sipka

sár -> csik

sárga -> gálbéno

sark -> khur

sátor -> cerchá

sátor -> csator

sátor -> katuna

savanyu -> sukló

savanyu -> sutló

seb -> phugnyi

seb -> phuszaibé

sebez -> phugnyászrel

segít -> azsutel

segítség -> azsutipé

selyem -> kes

selyem -> phanri

selyem -> phar

seper -> silávél

seper -> sulável

seprő -> drodije

seprő -> moturá

serke -> likh

serpenyő -> tigájá

sertés -> bálo

siet -> szigyárél

sietség -> szigyáripé

siket -> kasuko

simít -> rávnel

sir -> rovel

sírás -> rovipé

sirat -> róvlyárel

só -> lón

sógor -> sógoro

sóhajt -> gyihlel

sors -> étreji

sós -> londó

sovány -> kislo

sötét -> tameto

sötét -> tamlo

sötét -> tunyeriko

sötétedik -> tamlyovel

sötétít -> tamlyarel

sötétség -> tamlipen

suhanc -> murs

súly -> phar

súly -> pháripé

suta -> sztungo

sült -> péko

sürget -> szigyárávél

sűrű -> dészo

süt -> pékel

szar -> khul

szarik -> chijel

szarik -> chivel

szarik -> hivel

szabad -> piro

szabad -> szlobodoj

szag -> szung

szagol -> szungel

száj -> muj

szájas -> mujászlo

szakad -> singyel

szakáll -> dzsór

szakálas -> dzsóraszlo

szalad -> násel

szalad -> prasztel

szalag -> bando

szalag -> dori

száll -> urál

szalma -> phusz

szalma -> pusz

szalma -> szulumá

szalonna -> thulomász

szám -> gen

szám -> gin

szamár -> kar

szamár -> kher

szamár -> mágára

számol -> genel

szándék -> gindo

szándékozik -> leperel

szár -> rán

szárad -> sukjovel

szárad -> sutyol

száraz -> suko

szárít -> sukjavel

szarka -> kekerátká

szárny -> phak

szárny -> pháká

szárnyas -> phákászlo

szarv -> singa

szarvas -> singászlo

szed -> kidel

szeder -> chamutyiré

szeder -> dud

szeg -> kárfin

szegény -> csoro

szegénység -> csorripé

szégyen -> ladz

szégyen -> lázsávo

szégyenkedik -> ladzsel

szégyentelen -> bilázsávéhko

szék -> szkamin

szekér -> urdon

szekér -> vurdon

szekrény -> csandi

szél -> bálvál

szél -> barval

szeles -> bálvályászló

széles -> bulho

szélesség -> bulyhipé

szelíd -> blindo

szem -> ják

szem -> jákh

személy -> dzseno

személy -> zseno

szemérem -> ladzs

szemöldök -> pov

szemöldök -> princsenyi

szempilla -> cimplyá

szén -> ángár

széna -> khász

szent -> szunto

szenny -> mél

szennyes -> mélálo

szennyes -> melyalo

szép -> sukár

szerelem -> kamavipen

szerelem -> kámipé

szerencse -> bacht

szerencsés -> bachtálo

szerencsétlen -> bibachtálo

szeret -> kámel

szeretet -> kámipé

szerető -> pirano

szerez -> rodel

szid -> kusel

szíj -> morcsi

szilva -> pruná

szilva -> szliva

szita -> szitó

szita -> usán

szitál -> usánel

szív -> dzi

szív -> gogyi

szív -> jilo

szív -> vogyi

szó -> áláv

szó -> lav

szó -> vorbá

szokás -> sziklyipé

szokik -> sziklyol

szokik -> szityol

szoknya -> cochá

szoknya -> cohá

szolga -> pleiszkérdo

szolga -> szlugá

szólít -> álávdel

szólít -> dumadel

szomj -> trus

szomjas -> trusalo

szomjazik -> trusalyovel

szomorít -> trisztoszárel

szomszéd -> pásuno

szomszéd -> szomszido

szomorú -> trisztó

szopik -> csucsipel

szorongat -> kikidel

szoros -> kikidino

szorul -> kikigyol

szőlő -> drághá

szőlő -> drákh

szőlőkert -> rez

szőnyeg -> paszterni

szőr -> dzsar

szőrös -> bálászlyo

szösz -> kilcá

szövet -> phar

szúr -> puszável

szurok -> ricij

szűk -> tánk

szül -> árákhágyol

szül -> bojel

szülés -> bojipé

születés -> árákhájimo

szűr -> thályik

szürke -> szuro

szürke -> szurro

tág -> bulho

tajték -> szpum

takar -> dzsakel

takar -> sárável

takar -> ucsarel

taknyos -> limálo

taknyosság -> limályipé

takony -> lim

tál -> csáro

talál -> árákhel

talál -> rakhel

talp -> tálpá

tánc -> khelipé

táncol -> khelel

tanít -> sziklyarel

tanítás -> sziklyaripe

tanul -> sziklyovel

tanulás -> sziklyovipen

tanya -> szélási

tányér -> csaro

tányér -> téjeri

tapasztal -> ávrizsánél

táplál -> parvarel

tapló -> jászká

tárgy -> árti

tarisznya -> tresztá

társ -> mál

társaság -> málipé

tart -> arakhel

tart -> likrél

tart -> terel

tartomány -> dizs

tartozás -> unzsulipé

taszít -> pizdel

tavasz -> prolityé

tavasz -> távászi

távol -> dur

távolság -> duripé

tehén -> guruvnyi

teher -> phar

teher -> pháripé

tej -> thud

tejes -> thudályi

teker -> boldél

tekint -> dikhel

teknő -> báláji

tél -> jevend

tél -> jivend

temetés -> prahojipé

temető -> práhométhán

templom -> ghangheri

templom -> khángeri

tenger -> devrual

tenger -> morosz

tenyér -> pálmá

tép -> singrel

térd -> csáng

térdel -> csangádel

terhel -> phárárel

terhes -> pháro

test -> trupo

testvér -> phral

testvér -> prál

testvérség -> prálipé

tesz -> kerel

tészta -> chumér

tetet -> kerável

tétlen -> bikerdo

tetszik -> csájol

tett -> keripé

tettes -> kerdo

tetű -> csuv

tetű -> dzsuv

tetves -> zsuválo

tiszta -> uzso

tisztaság -> uzsipé

tiszteleg -> parikerel

tisztítás -> koszipen

tisztítás -> uzsáripé

tojás -> ánro

tojás -> jaro

toll -> póor

toll -> por

toll -> pór

toll -> porr

tolvaj -> csór

tolvajkodik -> csórel

torok -> ghani

torok -> kirlo

torok -> kurlo

torok -> tar

tök -> dudum

tölt -> phardel

tölt -> pharel

töpörtő -> zévélye

tör -> phangel

tör -> phangerel

törés -> phangipé

törik -> phagyol

törvény -> kriszi

tövis -> kánro

tövis -> karo

tövises -> kánrászlo

trágya -> gono

tréfál -> phéreszákerel

tud -> astel

tud -> dzsanel

turkál -> chunável

túró -> ciral

túró -> királ

tű -> sziv

tű -> szuv

tükör -> glindá

tűr -> dunavel

türelem -> dunájipé

tüske -> kanro

tüske -> karo

tűz -> jág

tűz -> jak

tüzel -> jágkerel

tüzesít -> jágarel

tyúk -> kahni

tyúk -> khájnyi

udvar -> ávlina

ugat -> básol

ugatás -> básipé

ugrik -> hutyel

ugrik -> usztyel

új -> nevo

új -> nyévo

ujj -> anguszto

ujjas -> nájéngo

újság -> nevipen

újság -> nyévipé

unatkozik -> ruciszarel

undorít -> grecoszarel

úr -> ráj

uras -> rájkáno

úri -> rájkáno

úrnő -> rajni

úrnő -> ranyi

úszik -> plemel

út -> drom

utas -> dromengro

utca -> vuliczá

ül -> besel

ültet -> besável

ünnep -> patragyi

ünnep -> szírbotáre

üres -> csucso

üres -> súso

ürít -> susárel

ürül -> csucsel

ürül -> súsol

üt -> akel

üt -> csalavel

üt -> dabarel

üt -> kurel

üt -> málável

ütés -> dab

üveg -> glázsá

űz -> tradel

vád -> puripé

vág -> csinel

vág -> sinel

vágás -> csinipé

vágás -> sinipé

vágott -> csindó

vágott -> sindo

vaj -> csil

vaj -> khil

vak -> koro

vak -> korro

vakar -> chandzsel

vakar -> rándel

vakság -> korripé

választ -> áloszárel

vár -> ázsukárle

vári -> lak -> diz

varjú -> csávká

varjú -> korako

város -> fóro

város -> forosz

varr -> szivel

varr -> szuvel

varrás -> szuvipé

vas -> szaszter

vas -> szásztri

vásár -> foro

vásárlás -> kinipé

vásárol -> kinel

vastag -> thulo

veder -> brágyi

vég -> ágor

vég -> nakri

vékony -> száno

vékonyít -> szájárel

vékonyul -> szájel

vén -> phuro

vénség -> phuripe

ver -> marel

vér -> rat

verekedik -> csingarel

veres -> lólo

verés -> maripé

véres -> rátválo

vesz -> kinel

vesz -> lel

veszekedik -> csingarel

veszt -> chászárel

vet -> vicserel

vétek -> dos

vétel -> kinipé

vezet -> ligrel

vezet -> tradel

viasz -> mom

viaszos -> momászlo

vigyáz -> amintyilel

vigyáz -> gardel

világ -> lime

világ -> lume

villa -> furka

villa [evőeszköz] -> phoszágyi

villám -> csereszkrojak

villám -> malnosz

virág -> lulugyi

viselős -> khabni

viselős -> khámnyi

viselős -> phari

visz -> ligrel

viszket -> chandzsel

viszket -> khandzovel

víz -> páni

víz -> pányi

vizes -> pájaszló

vízi -> pájeko

von -> cirdel

vő -> dzsamutro

völgy -> char

zab -> zsóv

zajog -> csingárkerel

zálog -> szimágyi

zenél -> lavutel

zenész -> lávutá

zöld -> zéléno

zúz -> licsárel

zúz -> phangarel

zsák -> góno

zseb -> poszotyi

zsidó -> biboldo

zsír -> csiken

zsíros -> csikenálo

zsíros -> kilavdo

zsíros -> thulo