Ex-Yugoslavia - Ex-Jugoszlávia
New countries - Új országok
Serbia - Szerbia Croatia - Horvátország Slovenia - Slovenia  
Towns - Városok
Towns of Yugoslavia in '68 Bled in 2004 Sarajevo - Szarajevo (Bosnia-Herzegovina)
Az "idősebb" korosztály emlékeiben élénken él a "láncos kutya" név, amit a szovjet vezetés és azt kötelezően követve a szocialista tábor teljes vezérkara Joszif Broz Tito nyakába akasztott. A fasiszták ellen küzdő volt partizánvezérnek, a szovjet partizánokon kívül legnagyobbnak a bűne az volt, hogy nem követte szolgamód, nyikkanás nélkül a szovjet vezetők intencióit, utasításait. Tudomásom szerint a végleges szakítás akkor következett be 1949-ben vagy akörül, amikor egy jelentős államközi kereskedelmi tárgyaláson, Moszkvában a szovjetek diktálni akartak. A jugóknak volt pucájuk felállni és otthagyni a meglepett szovjet delegációt. Valószínű, hogy keményebb dolgok is közrejátszottak abban, hogy Titóéknak elegük lett.

Mi magyarok is csatlakoztunk a Titót ocsmány rágalmakkal és nyelvezettel mocskolók karához, pár év múlva azonban, 1953 körül abbahagytuk, talán elsőnek. Addigra ugyanis egyértelművé vált, hogy a szovjetek voltak disznók, másrészt Jugoszlávia a piacgazdaság felé nyitva és a vendégmunkát megengedve gyors tempóban füstölt el a szocialista tábortól. Jugoszlávia a magyarok számára az elérhető vágyálom országa lett és a turisták hada töltött ott - főként a horvát tengerparton - egy-két hetet. 

A nagyon nyitott fülűek a hetvenes évek körül kezdtek felfigyelni arra, hogy a szövetségi állam kezd repedezni. Írások foglalkoztak az egyes területek közötti fejlettségi különbségekkel, mind hangosabbá váltak az etnikumi ellentétek. Magam is hallottam egy tárgyalás szünetében, hogy szerbek és horvátok fitymálták egymást. Tito - kétségtelenül diktátor - erős kézzel fogta azonban a gyeplőt, csak közvetlenül 1980-ban bekövetkezett halála előtt vált majdnem biztossá, hogy Jugoszlávia szét fog esni.

Senki se hitte volna azonban, hogy ez a szétesés vandál etnikai-vallási háborúba fog torkollani, ami az abban résztvevő népek, különösen a szerbek örök szégyene marad. 

Jártam a még egységes Jugoszláviában is és több önállóvá vált államban. Úgy gondolom, együtt tárgyalva mindezeket világosabban rajzolódhat ki, miként láttam azokat.

Tito egyébként - Nasszerrel és Nehruval - megalapítója volt az "El nem kötelezett mozgalom"-nak, amely jelentős eredményeket mutatott fel, laza együttműködésre fogva a fejlődő világot. 

Links

Tito's Yugoslavia

Communist Yugoslavia

Library of Congress - Yugoslavia

BBC's Map of Yugoslavia

CIA - Serbia & Montenegro

Serbian Government

Tito