Tízparancsolatunk azon pártok részére, amelyek győzni szeretnének a következő általános választásokon Magyarországon.

 

1.      Az egész nemzet nevében küzdjön a győzelemért, beleértve annak legkisebb, leggyengébb, legszegényebb rétegeit és valamennyi etnikumát. Sohasem egy osztály vagy csoport nevében, bármilyen szerepet játszott is az a múltban és bármilyen (alacsony vagy magas) pozíciót foglal el az most.

2.      Deklarálja, hogy a legfontosabb célja az Európai Únióhoz való lehetséges leggyorsabb csatlakozás, de emelt fejjel, egyenlő jogokkal, nem fogadva el olyan új vasfüggönyök építését, mint a munkaerő szabad mozgásának korlátozása.

3.      Deklarálja, hogy a gazdaság irányításában és ellenőrzésében a szerepét az elengedhetetlen minimumra fogja korlátozni. Különleges figyelmet két szektorra fordítson, az oktatásra és az egészségügyre, amelyek elfogadhatatlan szintre süllyedtek.

4.      Mentse meg a mezőgazdaság süllyedő hajóját, ne erőltessen semmiféle lépést a parasztság , a mezőgazdasági dolgozó réteg bármilyen társasági formájával szemben; ellenkezőleg: bátorítsa a parasztság minden működőképes szövetségét, egyesülését, nyújtson segédkezet nekik az Európai Únió mezőgazdaságával vívott konkurencia-harcban. Szüntessen meg minden kártérítést, amelyek csak a fejlődés tempóját fékezhetik.

5.      Ne költsön a honvédelemre egy fillérrel se többet, mint amennyit a NATO megkövetel. Amíg ellenzékben van, minden erejével küzdjön a teljesen felesleges vadászrepülőgépek, különösen ócskavas-gépek vásárlása ellen.

6.      Szüntesse be a szomszéd országokban élő magyarság „érdekeinek védelmét”, ez a politika csak irritálhatja azok kormányait és a többségi lakosságot. Helyette törekedjék szoros és baráti kapcsolatok építésére és támogassa őket az Európai Únióhoz való mielőbbi csatlakozás elérésében. A történelem kerekét nem lehet visszaforgatni, közös bölcsesség és az Únió az egyetlen megoldás.

7.      Szeparálja az államot az egyház(ak)tól a lehetséges legszigorúbb módon.

8.      Biztosítson abszolut egyenlőséget, egyenlő jogokat és lehetőségeket az élet minden területén az ország minden állampolgára részére. Ne ingadozzon pozitív diszkriminációt meghirdetni azok részére, akik egyébként, saját erőből képtelenek lennének a társadalom hasznos tagjaivá válni, különösen azok számára, akik bőrük színével megkülönböztetettek.

9.      A jogalkalmazást igazságosan kezelje, gyorsítsa fel a gazdasági jellegű bűnözők elleni eljárást.

10.  Vezessen szigorú harcot a korrupció ellen, különösen saját pártja soraiban és hozzon létre biztosítékokat a legfelsőbb szintek korrupciójával szemben.