India “Nagy Lelkei”

Ezt a kifejezést azért használjuk, mert Mahatma Nagy Lelket jelent. (Maha = nagy, hatalmas, Tma = lélek.)

És hihető vagy sem, ezt a megtisztelő jelzőt nem valamilyen hivatalos szervezet ítélte neki, mint ahogy ez Európában történt volna, hanem a nemzet egésze. Lehet, hogy hívei illették először ezzel a névvel vagy talán valaki róla írva használta először a jelzőt, nem tudom. Rövid időn belül inkább hívták egyszerűen Mahatmának, mint Gandhinak.

Hasonlóan, mint ahogy a –dzsi toldalékot ragasztják nevekhez, amelynek a jelentését ugyancsak nehéz meghatározni: a személyhez fűződő szeretetet fejezi ki. Gandhidzsi, Gandhi, a kedves, akit szeretünk. Igen nagy megtiszteltetés, mély meghajlás és namasté (imára kulcsolt kezek) köszöntés kíséri általában ezt a megszólítást.

Aki figyelemmel kíséri, hogyan kezelik őt Indiában, egy új isten születésének lehet szemtanúja. Mind többször festik glóriával a feje fölött, Buddha testtartásához hasonló pózokban. És ez nála nem gusztustalan: kiérdemelte!

Kétségtelenül ő minden indiai legnagyobbika és egyértelmű, hogy a világ egyik legnagyobb lelke. Ajánljuk, hogy olvassanak többet róla a www.mkgandhi-sarvodaya.org –ot lapozgatva.

Mielőtt folytatnánk India más kiemelkedő személyiségeivel, hadd pillantsak vissza az erőszakmentesség gyökereire Indiában. Ismét a legjobbnak tűnik két web-oldal olvasását ajánlani Önöknek: a www.britannica.com/seo/s/satyagraha –ban megismerkedhetnek Mahatma híres erőszakmentesség elvének, másként satyjagrahának az alapjaival, valamint a hinduk, buddhisták és különösen a dzséjnek alapvető etikai erényével, az ahimsza elvével, ami az ősi alapja az erőszakmentességnek. A www.dfong.com/nonviol/basicsat.html rövid, egyszerűsített összefoglalója a szatyjagrahának, kiváló azoknak, akik nem kívánnak mély részletekbe tekinteni (a lap címe: “A szatyjagraha alapkoncepciója”).

Az ahimsza hatása oly mély volt, hogy India egyik uralkodójának vezérelvévé vált. Asoka, a buddhista uralkodó (uralkodása idején vált a buddhizmus “államvallássá”) a Krisztus előtti 3. évszázadban megfogadta, hogy nem folyamodik többé erőszakhoz és oszloptörvényeiben az állati élet szentségét hangsúlyozta. Az ember hajlamos hitetlenkedni: egy uralkodó a Krisztus előtti 3. évszázadban!

Három azok közül a vallások közül, amelyeket India adott a világnak alaptanításként kezeli az erőszakmentességet. Visszatérünk erre a kérdésre később. A hinduizmus, buddhizmus és dzséjnizmus sohase törekedett mások megtérítésére, különösen nem erőszak alkalmazásával. A betolakodók közül sokat mélyen befolyásolt ez a koncepció. A nagymogulok egyik legnagyobbika, Akbar valószínűleg az első uralkodó volt a világon, aki igyekezett a birodalma népeit közelebb hozni egymáshoz, egységbe fogni országa vallásait, még keresztény papokat is behívva külföldről. Nem kétséges, hogy ezt az erőszakmentesség teóriájának hatása alatt tette.

Majdnem lehetetlen kiválasztani a sok kiválóság közül a modern India azon nagy alakjait, akiket lapunk építésének ilyen korai stádiumában be kell mutatnunk. Megkísérlünk néhányat kiválasztani közülük, tudva, hogy többeket fel kell a lapra vennünk egy későbbi időpontban.

Jawaharlal Nehru volt a második Mahatma mögött az egész függetlenségért folytatott küzdelem alatt és ő volt az első ennek a fantasztikusan gazdag, hihetetlenül változatos, hatalmas országnak a kormányánál, annak az országnak a kormányánál, amelyet a függetlenné válás pillanatában darabokra téptek, amely végtelenül elszegényedett és amely vérfürdőben úszott. A napokban azt mondták nekem, hogy Indiában nem tekintik őt többé a modern India nagy alakjának, mert a miniszterelnöki székben túlságosan sok hibát vétett (csak gyaníthatom, hogy a Szovjetunióhoz fűződő akkori szoros kapcsolatai miatt érheti ma vád). Számomra ő örökre kiemelkedő személyiség marad: képes volt stabilizálni a belső helyzetet, elkezdeni a koncepciózus ipari fejlesztést és nemzetközi elismerést, elismertséget kivívni az országnak. A szovjetektől “függősége” ellenére volt bátorsága - az új független országok egyik vezetőjeként - szót emelni az 56-os magyar forradalom szovjetek által történő letörése ellen. Olvassanak többet róla a www.cncw/India/nehru.htm –ben. Itt is emlékeztetem Önöket szép beszédére: www.itihaas.com/independent/speech.htm .

Nehru lánya, Indira Gandhi a “kötelező” következő nagy politikusa Indiának. Közelről volt módomban az “uralkodását” figyelemmel kísérni: első indiai kiküldetésem átfedésben volt első miniszterelnökségének időszakával. Valóban óriási volt: nyugodt, szerény, minden mozdulatában arisztokrata, bölcs.

Először 1972-ben láttam, amikor megnyitotta a II. Ázsiai nemzetközi Vásárt, ahol a magyar pavilon igazgatója voltam. Szép beszédet mondott angolul, majd – elnézést kérve a külföldi hallgatóságtól – pár mondatot hindiül mondott el, megköszönve a Vásár építőinek a végzett munkát, külön szólva a munkásokról. Meglepő aktus volt abban az országban, ahol a kasztrendszernek az egész társadalomban mély gyökerei voltak, abban az országban, ahol munkásnak lenni a semmi szélén létet, a nemlétezéstől egy lépés távolságot jelentett.

Később, amikor valamikor 1977-ben nem választották újra, ejtése sokkhatásként ért. Tipikus nem szavazás történt, amit nem értettem. Voltak hibái, erőteljesen dolgozott például azon, hogy a fiából politikust, sikeres politikust faragjon, de messze a legjobb volt az indiai politika arénájában.

Amikor indiai ismerőseimnek azt mondtam, hogy vissza fog még jönni, hitetlenkedve mosolyogtak. Egyikük megemlítette később, hogy én voltam az egyetlen külföldi kapcsolata, aki komolyan hitt Indira Gandhi politikai jövőjében.

Megnyerte a következő választásokat és úgy tűnt, ismét kemény kézzel vezeti az országot. A korábbiaknál is súlyosabb hibát vétett azonban a dinasztia következő tagjának Radzsivnak a politikai életbe erőltetésével, örökösévé tételével. A személyes védelmét ellátók által történt lemészárlása azonban ismét sokk volt. India elveszítette Indirát, azt a hölgyet, aki egész életét hazájáért, annak minden egyes állampolgáráért áldozta.

A nagy embereknek kötelezően erőszakos halállal kell meghalniuk? És többnyire azok kezétől, akik a legtöbbet kapják áldozatuktól?

Nem tudok igazán jó web-oldalt ajánlani róla, csupán egy rövidet: www.women3rdworld.about.com/msub9.htm . Igyekszem egy jobbat is megnevezni később.

Indira Gandhi két szempontból is csoda volt számomra: nő volt és ráadásul elvált nő. Indiában a nők messze nem élveztek egyenlő elbírálást a férfiakkal. A válás pedig valami hallatlan dolog volt, ami a nőket általában kitaszította a társadalomból. És mégis, megválasztották nem csupán elsőnek a férfiak között, hanem el is ismerték – az ortodox hinduk jelentős része is – mint az ország kiváló vezetőjét. Csoda, megmagyarázhatatlan csoda, bizonyítva, hogy semmi se lehetetlen a világon, bizonyítva az indiai gondolkodás rugalmasságát.

A politika politika, többnyire piszkos. A politikusok lehetnek – ritkán, mint Indiában – kiemelkedő személyiségek. Az igazi oszlopai a társadalomnak azonban, véleményem szerint, a gondolkodók, költők, írók, a társadalmat előrevivő betűk, szavak, szép eszmék alkotói.

India számos ilyen oszlopa közül kettőt nevezek meg.

Egyikőjük az indiai modern irodalom és gondolkodás legnagyobb alakja, Rabindranath Tagore, Bengál szülötte, ahol három évet töltöttem el. (A nevét gyakran írják Rabindra-Nath-nak, ahol a Nath előkelő származást jelentő toldat, mint a magyarban az –ssy, a németben a von, az örményben az Aj- és Tagore-t Tagor-nak ejtik.) Ezúttal nem javasoljuk Önöknek, hogy köteteket olvassanak el tőle, csupán két rövid írást ajánlunk a figyelmükbe. Az egyiket abból az alkalomból írta, hogy fát ültetett a magyarországi Balatonfüreden, ahol az akkor még híres szívkórházban gyógykezeltette magát. Szeretem ezt a verset és a mellszobrát is, amelyet itt láthatnak. A szokás, hogy nevezetes alkalmakkor vagy látogatások alkalmával fát ültessenek Balatonfüreden, azt hiszem, az ő faültetésétől ered.

Remélem, nem hibázok, ha azt említem, hogy a bengáliak általában költők. Szóltam már arról, hogy az indiaiaknak különleges tehetségük van a programozáshoz. Tehetséges szónokok is. Amikor Indiába érkeztem, papírról felolvasott unalmas beszédekhez voltam szokva. Az indiai szónokok többsége hosszú beszédeket mond papír nélkül, spontán gondolatfűzéssel. A bengáliak ugyanezt fantasztikus módon adják elő: még ha nem is érti a hallgató a nyelvet, azt megérzi, hogy a beszédet majdnem mint verset adják elő, melódiája van és rímek csengenek ki a szövegből. Nem csoda, hogy India költő-óriása bengáli volt.

Figyelmükbe ajánlom a www.india-today.com/millennium/100people lapot, ahol róla is jó, tömör összefoglaló található.

Az indiai gondolkodók másik általam választott oszlopa Dr (ki ragasztotta a nevéhez ezt a két nagyon idegen betűt?) Sarvepalli Radhakrishnan. Két művét olvastam: a “Keleti vallások és nyugati gondolkodás”-t és a Radhakrishnan Reader-t (főként az ő műveiből áll) és biztos vagyok benne, hogy nem csak India, hanem az egész világ egyik legnagyobb filozófusa és talán többet tett Kelet és Nyugat egymáshoz közelítése érdekében, mint politikusok százai. Ha bele akarnak tekinteni az indiai agyvelőbe, olvassák őt:

www.msci.memphis.edu/~ramamurt/srk_phil.html

www.dir.notbot.lycos.com/society/History/Asian/India

www.indiasurvey.com/biodata/radhakrishnasarvepalli.htm

         www.godconsciousness.com/sarvepalli_radhakrishnan/.htm

         www.indiastudentneeds.com/knowseries_subject.asp

         www.swaraj.net/iffw/profiles/radhakrishnan_s.htm

Meg kellene említenem néhány Ustad előnevet viselő nagyság nevét. Az Ustad-ot is az egész nemzet adományozza, de zenészeknek. Ők is többet tesznek a népek barátsága érdekében, mint a politikusok. Később írunk róluk, a Zene fejezetben.

Azt mondják, nem illik foglalkozni élő személyekkel engedélyük nélkül. Itt kérem meg Mr Jyoti Basu-t, az indiai munkásmozgalom legfontosabb személyiségét, a kommunista vezetőt, hogy mondhassak róla néhány szót. Idősebb lehet 80 évesnél, de tudom, hogy ma is Nyugat-Bengál választott baloldali kormányának a főminisztere. Azért bátorkodom Magyarország mai jobboldali világában pár dicsérő mondatot írni róla, mert nem csak a nyomorúságosan szegény indiai munkásosztály atyjaként ismert, hanem az indiai tőkések is elismerték, mint kiváló vezetőt és tárgyaló-partnert. Hallottam nagyon gazdag tőkést társaságban nyilatkozni, amikor sztrájk tört ki Kalkuttában (általában sokkal durvább, mint a nyugati féltekén): ha szerencsénk van Jyotidzsi (!) veszi kézbe az ügyet. Végzettségét tekintve orvos, de egész életét – éjjel-nappal dolgozva – arra szentelte, hogy azokon segítsen, akik igazán elnyomottak ezen a földön, India szegényein. Százmilliókról van szó.

Ő és kedves felesége abban az elképzelhetetlen tisztességben részesített bennünket, hogy az utolsó Indiában töltött esténket velünk töltötték, elfogadva vacsora-meghívásunkat. A megtiszteltetés Magyarországnak szólt.

Ő is szerepel az Indiát a 19. században formáló 100 legfontosabb személy között:

www.india-today.com/millennium/100people .

És végül megemlítenék egy magyar nevet India nagy lelkei között: Körösi-Csoma Sándor (Alexander Korosi-Csoma vagy ki tudja, hogy ferdítik a nevét). Tehetem, mert Kalkuttában láttam a szobát, amelyikben éveket töltött indiai írások tanulmányozásával, dolgozott az első tibeti-angol szótáron és hallottam szakértőket úgy beszélni róla, mint India szentjéről. Olyan embert írtak le, aki hajnaltól napestig dolgozott a pár négyzetméteres szobában, a sarkán ülve, teát és morzsányi eledelt fogyasztva, gyertyafénynél. A magyarok eredetét kutatva jutott olyan messzire és az indiai eszméktől érintve – a rendkívül kevés külföldi egyikeként – buddhista szerzetesként élete nagy részét az indiai filozófia, vallások és nyelvek tanulmányozásával töltötte. A tudományok szentje, valóban. Dardzsilingben temették el, de kalkuttai szobáját mint egy indiai gondolkodó múzeumát kezelik.

 

Azon a napon, mikor befejezettnek nyilvánítottam a "Nagy Lelkek" fejezetet, kitűnő javaslatot kaptam egy jóbarátomtól: fussam át a www.india-today.com/millenium/100people oldalt és tanácsoljam olvasóimnak is a látogatást, mert nagyon jól összefoglalt anyagot vázol fel Indira
Gandhiról. Barátom felhívta a figyelmemet arra is, hogy böngésszem át a "100 ember, aki Indiát formálta a 20.században" (100 people who shaped India in the 20th century) teljes listáját és így is tettem. Nagy örömmel fedeztem föl három olyan nevet, akiket súlyos hiba lett volna nem megemlíteni.
 
Ők a következők:
Amrita Sher-Gil, web-oldalunk névadója. Olvastam róla, láttam a festményeit egy Új Delhi-i múzeumban és a kortárs indiai művészet legjelentősebb festőjének tartom. Mégis meglepődtem, hogy nevét a legfontosabb száz 20. századi indiai között láttam felsorolva. Ez hihetetlen ! A tény nagyon nagy örömmel és büszkeséggel töltött el, ugyanis a művésznő félig magyar! És majdnem megfeledkeztünk róla a site-építés megfeszített tempójában.  Kellemes meglepetés volt Baktay Ervin nevét olvasni vele kapcsolatban. (Őt még megemlítjük majd "Építészet" fejezetünkben is.)
Azt hiszem, a festőnőről itt nem is kell többet mondanunk: olvassák el a cikket és nézzék meg a Főoldalunkon lévő képen arcvonásait...magáért beszél.
 
Teréz Anya, a kalkuttai szent. Soha nem találkoztam vele, de emberfeletti erőfeszítései, segíteni akarása a nyomorultakon, a legszörnyűbb betegségek gyógyítása, leprások ellátása, a magányos haldoklók testi-lelki szenvedéseinek emberibbé tétele: mindezek mélyen megérintettek és egész személyiségének és életének teljes tisztelettel adózom. Ő egyike azon keveseknek , akire örökké emlékezni fognak.
 
A harmadik név a Tata. Nemcsak egyedül J.R.D., aki ezen a lapon a család kiválasztott képviselője ( nem ismertem, bár lehet, hogy esetleg néhány fogadáson láttam), de tudtam, ő a központi figura a Tata családban.Személyesen örökbefogadott öccsét, Naval Tata-t ismertem. Ő és elragadó felesége, Simone voltak a legfontosabb kapcsolataim ebben az elképesztő méretű ipari konglomerátumban. "India" oldalunk egy másik fejezetében még találkoznak velük írásaimban. Befejezésül csak még egy rövid történetet mesélek el adalékul.
Naval Tata-t egy magyarországi útja során, minden előzetes bejelentés, figyelmeztetés nélkül elvitték Tatára. Mikor meglátta a városjelző táblát, meg volt győződve róla, hogy egy jól előkészített tréfa áldozata lett. Hasonlóan furcsa a mi Bihar megyénk és az indiai Bihar állam neveinek egybeesése is.