"Hallottam olyan véleményt is, hölgyét, hogy a nők hátrányos helyzetét a nők művészetekben betöltött helyzete is illusztrálja, nem mint alkotókét, hanem mint az ábrázolás alanyáét...

Hány mezítelen nőt és hány férfit találni festményeken, szobrokban vagy akár filmeken?
Közbeszóltam: és a görög - római szobrászat?
Ó, igen, az felvilágosult korszak volt, de a középkortól egészen napjainkig 1oo puncira ha egy fütyi jut. A női nemi szervek ábrázolása csak mint a férfi nemi vágyának kiszolgálója jelenik meg, a nő egyébként is csak a legújabb időkben jutott el oda, hogy a saját örömét is keresheti a nemi kapcsolatban. És még ma is többnyire hátrányára válik a tartós párválasztásban, ha ezt az örömkeresést vallja és vállalja is.
Hm, igaza lehet?"

"Egy hölgyismerősöm viszont majdnem lerohant: "Hogy-hogy, ellenkezőleg, kiváltságos helyzetet élvezünk: udvariaskodnak velünk, dédelgetnek, kiszolgálnak, korábban mehetünk nyugdíjba, jóval hosszabb az átlagéletkorunk. Akit elnyomnak, nem szokott tovább élni az elnyomójánál.
Határozott vélemény volt. Ugyanabban az országban élő két hölgy, ennyire eltérő véleménnyel, kinek lehet igaza?"