Küldjön nekünk E-mailt

Hátrányos helyzetűek

A csoportok sorrendje kizárólag az érintett személyek számát fejezi ki (Magyarországon), semmiképpen sem a csoportok fontossági sorrendjét !

 

Nők

                       

A cigányság

Zsidóság

 

 

 

 

Miért? - kérdezik azonnal, okosak, rosszul tájékozottak, rosszul befolyásoltak egyaránt. Miért hátrányos helyzetűek? Törvény védi őket, egyes országokban a nők kifejezetten jó helyzetben vannak. Fél-zsidó vagyok és nem érzékelem, mondja egy okos ismerős. Miért nem foglalkoztok akkor a testi nyomorultakkal, azokkal, akik alól kiprivatizálták a munkahelyüket és képtelenek elhelyezkedni? Miért nem foglalkozunk a magyar nyugdíjasokkal, az éh- és fagyhalált szenvedő mintegy évi száz magyarral? Miért nem a siralmasan alulfizetett 3o-4o %-kal? Kérdezhetném magam is tovább.

Nincs tökéletes válaszom ezekre a kérdésekre.

Egyik válasz: mert a sor akár végtelen is lehetne. Gondoljunk csak az egyes országokban rendszeresen kegyetlenül vert nőkre, a tudatosan - mert koldulásra készítik fel - megnyomorított gyermekekre, az indiai szati még mindig fel-felvillanó intézményére, arra, hogy a zsidózás országok széles körében úgy dívik, mintha nem a XXI. században vagy annak peremén élnénk.

Másik lehetséges válasz: mert ezt a három csoportot a világ egyes részein vagy bugyraiban rendszeres, tudatosnak mondható megkülönböztetés éri. Mondjuk ki: például szűk kis hazánkban.

Harmadik válasz-kísérletem: mert itt, ezen a pontján a Földnek legnagyobb létszámban ezeket a csoportokat érik hátrányos megkülönböztetések, barbár atrocitások.