Izrael - Israel 2008


Tel Aviv - Yafo

Beszámoló a 2008 szeptemberi utunkról 

 Izrael megírásának kísérlete eleve reménytelennek tűnt! A megírhatatlant kellett megírni, a gondolatbéklyózót végiggondolni, a saját meglátást úgy megfogalmazni, hogy egymást nagyon gyűlölő embercsoportok elfogadják. Bátor kísérlet? Talán nem annyira, mint a vak lóé.


Jardenit - Yardenit


Ben Gurion síremléke

   

 

   


Genezáret - Yam Kineret

Előzmények

A feleségem évek óta égett a vágytól, hogy Izraelbe látogasson. Egyszer már be is fizetett egy útra, de az éppen kitörő 'Intifada' miatt Portugáliába utazott. Nem túl szerencsés csere, de ezt ajánlotta az utazási iroda a már befizetett pénzért. Most alkalma nyílt újra nekivágni az útnak, de ragaszkodott hozzá, hogy én menjek vele. Ez se bizonyult jó választásnak, végig morgó útitársat kapott.
Én ugyanis nem vágytam Izraelbe. Több könnyen érthető oka volt: idős vagyok, évek óta úgy utazok - a síeléseket leszámítva -, mintha a fogamat húznák, utálom, ha könnyen a hátsómba puffanthatnak, nem szeretem a feszült légkört, ateista vagyok. Ez utóbbi kellemetlenség okán eleve nem kedveltem ezt az utat, mert a neve - Szentföldi akármi - azt sugallta, hogy a keresztény szenthelyeket fogják bemutatni, míg engem, ha már elmegyek valahová, nem a hívők zarándokhelyei érdekelnek, hanem az adott ország, minél általánosabban és átfogóbban. Ha mint szentföldet akarják bemutatni, akkor legalább mind a három Izraelhez kötődő fő vallás szenthelyeit ismertessék meg velem.
Végül beadtam a derekam és vállalkoztam az útra.


Avdat


Beatitude


Makhtesh Ramon

Visszatekintés

Az írott történelem a győztes utolsó rúgása a legyőzöttön. Azt hittem sokáig, hogy az én 'bonmot'-om, míg meg nem súgták, hogy valamelyik nagy görög filozófus megelőzött.
Izrael történelmét ma a győztes zsidók írják.

Miként gondolkodtam az utazás előtt Izraelről, a létrejöttét körülölelő folyamatokról, rövid történelméről és az izraeli közelmúlt eseményeiről?

A zsidóságot kiemelkedő etnikumnak tartottam és tartom. Elég utalni a 'magyar' Nobel-díjasokra, akik között az egyetlen Szentgyörgyi nem zsidó. Szerencsétlen sorsukat valószínűleg részben kiemelkedő voltuknak köszönhetik, de talán inkább annak, hogy mindig a történelem sodrásában voltak, rossz időben rossz helyen. És mert talán a kiválóságukhoz nem társult elég bölcsesség, mindig felkeltek a náluk nem jobb uralkodók ellen. A rájuk nehezedő nyomás segíthette őket az akkori világ talán legátfogóbb eszmerendszerének, a monoteista vallásnak a megteremtésében. A véleményem valamelyest tükröződik (remélem) a lapom zsidó oldalán:
http://www.amrita-it.com/zsidosag.htm
Külön fejezetet érdemelne persze a zsidóság ellen elkövetett embertelen atrocitások, az orosz pogromok és zsidógyűlölet, a náci holokauszt történelme. Iszonyat! Az Izrael állam létrehozásakor, majd védelmében elkövetett számtalan hiba forrása lehet a zsidóüldözés. Magyarázatul szolgálhat, de a hibák nem fogadhatók el.
Az elkövetett hibák oka szerintem jelentős részben az, hogy a zsidó állam megalakításával 'megbízott' britek az első világháború végétől 1947-48-ig mindennel foglalkoztak, csak a kiválasztott ősi földön akkor élő arabokkal való együttműködéssel, az új állam békés úton létrehozásával nem. Gyarmatosító hatalomként funkcionáltak és az arabok képezték számukra az elnyomandó tömeget.


Tábor-hegy - Mount Tabor


Timna Park


Haifa

A hibák

Felületes ismereteim vannak Izrael történelméről, számomra mégis világos, hogy az egyoldalú traktálás a zsidóság által elkövetett számtalan hibát rejteget, saját szájíze szerint tálal. Az okok nyilvánvalók: az egész világon szétszóródott és több földrajzi térségben üldözött zsidóságnak szüksége volt önálló államra, ahol saját sorsát igazgathatja és védve van az atrocitások ellen. Ez vitathatatlan jog. Ugyanúgy, ahogy a kurdoknak joguk van önálló államra, létre, a Csecseneknek függetlenségre. Be kellene fejeznie a világnak a szétszakított országok, népek egyesítését is (Korea). 
Nem fogadom el azonban, hogy az ősi földön élők kiszorításával, az ő sorsuk negligálásával szabad új hazát teremteni. Nagyon helyeslem egy bölcs asszony meghatározását, akinek a gyermekei Izraelben élnek: új honfoglalásnak hívja Izrael létrehozását. 
Milyen hibákat emlegetek? A teljességre törekvés nélkül megemlítek néhányat.
- Megvásároltuk a földet - hangoztatják. Az állítást finoman is csak ferdítésnek lehet nevezni. A Wikipedia Tel Aviv site-ja (http://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv#Aerial_shots) bemutat például egy mintegy 100 fős csoportot, mondván, hogy a csoport épp a későbbi Tel Aviv földjét vásárolja aukción beduinoktól! A beduinok mostanság települnek le, akkoriban még nomád vándortörzsekből álltak, azaz nem voltak földtulajdonosok. Nagy szerepet játszott az amerikai Rothschild család a 'földvásárlásokban'. Szerintem - lehet, hogy már feldühitett a sok koholmány - a következő kisbetűs idézet is arra utal, hogy a Ceasarea-t és környékét ingyen vagy bagóért megszerző Rothschildék apró trükkökön keresztül jól élnek és finanszíroznak mindenfélét a föld eladásából: "With the establishment of Israel, the Rothschild family transferred their vast land holdings to the new state, purchasing the land which makes up Caesarea. A different arrangement was made for the 35,000 dunams of land in and around modern Ceasarea: After turning over the land to the state, it was leased back (for a period of 200 years) to a new charitable foundation. In his will, Edmond James de Rothschild stipulated that this foundation would further education, arts and culture, and welfare in Israel. The Caesarea Edmond Benjamin de Rothschild Foundation was formed and run based on the funds generated by the sale of Caesarea land which the Foundation is responsible for maintaining. The Foundation is owned half by the Rothschild Family, and half by the State of Israel." Komoly kutatások szerint mintegy hétszáz-nyolcszázezer arabot taszítottak ki a mai Izrael területéről, igen kis hányadot úgy, hogy fillérekkel kártalanították őket (vásárolták meg a földjüket).
- Arab településeket romboltak le. Ez - sajnos - vitathatatlan tény. Nem is próbálom a megállapítást 'bizonylatolni'. Általában a terrorizmus fészkének deklaráltak komplett településeket, de számtalan esetben egyszerűen zavarták az új zsidó honfoglalást. Ledózerolták őket és nem biztosítottak fedelet a kitaszítottaknak. Nemzetközileg elismert az is, hogy amikor terrorista vezérekre vadásztak, többnyire akkor is túllőttek a célon, vétlen emberek pusztultak a terroristákkal együtt. Fogat fogért? Nem bölcs politika.
-
Az arab támadások visszaverésekor elfoglalt területeket véglegesen bekebelezték, növelve ezzel az ellentétet. Sőt, indítottak úgy háborút Szíria ellen, hogy az elfoglalt Golan-fennsíkot egyszerűen ősi izraeli földnek deklarálva annektálták. Volt igazságtartalma a lépésnek, mert tényleg lőttek onnan izraeli területeket, de nyitva kellett volna eleve hagyni a terület sorsát, tárgyalások lehetséges témájának nyilvánítva. Így durva 'fegyveres honfoglalás' volt, ami lejátszódott.
- Túlzott terrorellenes támadásokat intéztek menekülttáborok ellen, nőket, gyermekeket nem kímélve.
Találkoztam olyan adattal, amelyik szerint rövid időszak alatt a libanoni (terrorista búvóhelyeknek nyilvánított) menekülttáborok elleni bombatámadások áldozatainak száma elérte a 80000 főt. Közel Hirosimához vagy Drezdához. Megbocsáthatatlan!
- Hamisítják a történelmet - "
Ciszjordániát 'elfoglalták' a jordánok és tönkretették" - mondta az idegenvezetőnk valahol az utolsó napokban. Aztán többször mozogtunk Ciszjordániában arablakta területeken, illetve az utolsó nap a Tel Avivba vezető út közvetlenül Jordánia mellett vezetett, szájtátva bámultam (még én is) a gyönyörű, fényes-fehér városokat. Nem tesz jót az ilyen ferdítés senkinek!
- Etnikai kérdéseket hamisítanak! Azt állítják, hogy palesztin nép nincs, csak palesztin terület. Ezt lentebb cáfolom.
- FAL!!
Többtíz kilométer falat húztak az arablakta területek köré, hogy így akadályozzák meg terroristák behatolását a zsidók területére. Ők se olvasnak történelemkönyveket, nem értik az 1x1-et. Falak még sohasem jártak sikerrel, sem a kínai Nagy Fal, sem a berlini fal, de az USA Mexikónál épített fala sem. Nevetséges erőlködés!


Eilat


Akko - Acre


Masada

A keresztények viselkedése

Nem az ateizmusom, nem is a keresztény egyházak, különösen a római katolikus egyház ellentmondást nem tűrő, erőszakosan hódító, mind a vallási, egyházi, mind a civil, laikus szféra reformjait kegyetlenül üldöző alapelvei és hierarchikus, diktatórikus rendje iránti gyűlöletem, hanem egyszerűen az igazság keresése vezetett annak felismerésére, hogy a kereszténység, a pápaság súlyos bűnöket követett el a három vallás Szentföldje ellen. 
Olyan információkkal is találkoztam, amelyek szerint a római katolikus egyház Krisztus születése után nem egészen két évszázaddal már erőszakosan üldözte a nem keresztényeket. (Néhány adat az egyház nevében megölt zsidókról, idézek a 'kereszténység áldozatai' című - http://www.mek.oszk.hu/04200/04276/html/victims.htm - összeállításomból: "- Zsidók: - 'Already in the 4th and 5th centuries synagogues were burned by Christians. Number of Jews slain unknown. - 1348 All Jews of Basel/Switzerland and Strasbourg/France (two thousand) burned. [DO41] - 1349 In more than 350 towns in Germany all Jews murdered, mostly burned alive (in this one year more Jews were killed than Christians in 200 years of ancient Roman persecution of Christians). [DO42] - 1391 Seville's Jews killed (Archbishop Martinez leading). 4,000 were slain, 25,000 sold as slaves. [DA454] Their identification was made easy by the brightly colored "badges of shame" that all jews above the age of ten had been forced to wear. - 1492: In the year Columbus set sail to conquer a New World, more than 150,000 Jews were expelled from Spain, many died on their way: 6/30/1492. [MM470-476] - 1648 Chmielnitzki massacres: In Poland about 200,000 Jews were slain. [DO43]' - A szerző itt megáll, nem bírja gyomorral. Csak annyit ír, hogy és ez így megy tovább, egészem Auschwitzig." Megjegyzem: a szögletes zárójelben megadott jelölések konkrét dokumentumokra utalnak!
Amit a kizárólag keresztény szentföldnek elismert térség visszahódítása érdekében a pápaság által indított keresztesháborúk alatt elkövettek, az leírhatatlan gyalázat! Csak két adatot emelek ki ugyanabból a 'victims' összeállításból: (1) Jeruzsálem bevételekor, 1099 július 15.-én 60000 zsidót és muzulmánt öltek meg, férfiakat, nőket, gyerekeket {- Jerusalem conquered 7/15/1099 more than 60,000 victims (jewish, muslim, men, women, children). [WW37-40]}; (2) Akko 1291 évi elestéig csak a Szentföldön és arab/török területeken valószínűleg 20 millió áldozat volt {until the fall of Akkon 1291 probably 20 million victims (in the Holy land and Arab/Turkish areas alone). [WW224]}.
Tudja-e a kedves olvasó, hogy a zsidóság azért anyai ágon ismeri el az etnikumhoz tartozást, mert a keresztesháborúk alatt  megerőszakolt megszámlálhatatlan asszony gyermekének apját kénytelenek voltak ismeretlennek tekinteni!
Lehet, hogy részben ismétlés (nem nagy baj!), de ide tartozónak érzem még a következő kis összeállítást:
A keresztesekről: "...and there was such a slaughter that our men were up to their ankles in the enemy's blood. . . ." ..."...At last the pagans were overcome and our men seized many men and women in the temple, killing them or keeping them alive as they saw fit. On the roof of the temple there was a great crowd of pagans of both sexes, to whom Tancred and Gaston de Beert gave their banners [to provide them with protection] . Then the crusaders scattered throughout the city, seizing gold and silver, horses and mules, and houses full of all sorts of goods. Afterwards our men went rejoicing and weeping for joy to adore the sepulchre of our Saviour Jesus and there discharged their debt to Him. . . ." (A 'Beteg emberiség, mocsok világ' írásomban - http://www.mek.oszk.hu/04200/04276/html/beteg5.htm - "térdig gázolásról" írtam: "Egy leírásból: "A hadak keresztülhaladtak Kisázsián, elfoglalták Nicaea-t (1097), leverték a törököket Dorylaeum-nál és elfoglalták Antioch-ot (1098). A hadjáratot 1099 júliusában fejezték be, amikor elfoglalták Jeruzsálemet, ahol lemészárolták a muzulmánokat és zsidókat." - így, egyszerűen, megölték a muzulmánokat és a zsidókat. Más forrásból eredő információm, hogy a szerencsétlenek közül cca. 10 000 ember, főként ellenállásra képtelen muzulmán és zsidó öregek, asszonyok és gyerekek a Nagytemplomba menekültek, gondolva, hogy ott nem bántják őket. A hős kereszteslovagok azonban - 'térdig vérben gázolva' - lekaszabolták őket, mind egy szálig!" Valószínűleg fordítási hiba vezetett ide, az eredeti beszámolóban ankles, azaz bokáig szerepel. Ki fogom javítani!)
A holokauszttal Tel Avivnál foglakozom, ahol meglátogattuk az áldozatok tiszteletére emelt múzeumot.

Érthetetlen mindezek után egyrészt, miért az arabok iránt nyilvánul meg a zsidóság alapgyűlölete, miért nem a keresztények iránt, másrészt hogy miként maradhattak fenn a kereszténység emlékhelyei olyan kiváló állapotban, amilyenben mi láthattuk azokat.


Tabgha


Ein Gedi


Kapernaum - Capernaum

A keresztény szenthelyek körüli bizonytalanságok

Mivel nem nagyon akartam utazni, nem is készültem fel alaposan az útra. Az utazás során, majd az utótanulmányaim eredményeképpen jöttem rá, hogy a nevetségességig bizonytalan a legtöbb keresztény emlékhely helye, neve, ennek megfelelően történelmi valósága.
Nem ingatott ez meg abban a hitemben, hogy Jézus Krisztus élt és az emberiség történelmének egyik legkiemelkedőbb személyisége volt. Népének és az emberiségnek igazi, nagy prófétája. Vallásalapító, de - mint annyiszor a történelem során (l. buddhizmus) - tanításait és megnyilatkozásainak, kínjainak helyszíneit az egyház hatalmának, hitelének, erejének folyamatos növelése érdekében bálványosítja, szenthellyé avatja, káprázatos keretbe foglalja és ezzel a hatalomteremtés sokezer éves koreográfiájának egyik oszlopává teszi. Az ember (próféta) szakralizálása (isten, isten fia, isten földi helytartója) viszonylag egyszerű folyamatát támogatja az óriási befolyást biztosító szimbólumok (jelek, figurák, csillagok, emblémák, keresztek, jelvények, zászlók, lobogók...és emlékhelyek) szakralizálása. Nem fontos, hogy az emlékhelyek helye hitelesen igazolt legyen, csakis az fontos, hogy a behódolásra kiszemelt tömeg higgyen az eseményben és a köré épített varázslat ezt a hitet erősítse!
Az meglátogatott keresztény emlékhelyek rövid ismertetésekor térek ki a számtalan tévedés lehetőségére.
Mellékesen jegyzem meg, hogy szerintem Jézus Indiában töltötte azokat az éveit, amikről nem maradtak fenn emlékek. Hosszú lenne az indoklása, de miután eljutottam eddig a meglátásig, megtudtam: nem vagyok egyedül, legalább két tudós koponya is erre a következtetésre jutott.

A majdnem biztos tévedések (a most idézettet nevezhetjük akár félrevezetésnek is) közül egyetlent emelek ki itt.
Caesarea-ról szóló leírásban szerepel: "The Genoese found a green-colored glass vessel in the city and declared it to be the Holy Grail, the goblet used by Jesus at the Last Supper. It was taken to Genoa and placed in the Church of San Lorenzo." A genovaiak találtak egy zöld üveg-edényt a városban és a Jézus által az utolsó vacsorán használt szent kehelynek deklarálták. Genovába vitték és a Szent Lorenzo templomban helyezték el. (Ahol hívők tömege tiszteleg előtte, hisz a hihetetlenben!)


Kumrán - Qumran


Kána - Cana


Jeruzsálem - Jerusalem

Védekezés a terrorizmus ellen?

Nem bonyolódok itt bele a terrorizmus elemzésébe, megtettem azt korábban: http://www.mek.oszk.hu/04100/04186/html/garasorszag_ma_terror.htm Javaslom, hogy aki arab terrorról beszél és csak arról, az olvassa végig ezt az elemzést. Aki hajlamos arra, hogy az Izraelben és körülötte dúló ádáz terrorizmust mindkét fél szempontjából próbálja elemezni, maradjon itt. Két idézet az elemzésemből:
"Nem lehet aljas gazemberek csoportjai miatt népeket büntetni. Mint ahogy nem lehet az Egyesült Államokat most uraló banditák tettei miatt se felelőssé tenni az amerikai népet, Izrael ostoba vezetői és ortodox terroristái, földfoglalói miatt a zsidóságot, az elkeseredett, de többnyire ártatlan emberekre támadó palesztin terroristák miatt a palesztin népet, az orosz vezetők, katonák banditizmusa miatt az orosz népet. Sose hittem volna, hogy ezt ennyire nehéz megérteni."
"A gyógymódokat is sorolhatnám: egyenlőség népek, nemzetek, etnikumok, vallások, fajok, országok között, az erőszak alkalmazása csak nemzetközi egyetértésben, minél nagyobb nemzetközösségek létrehozása, a gazdasági, politikai, katonai monopolhelyzet kialakulásának megakadályozása és a létezők felszámolása, az állami terrorizmus elitélése, megszüntetése, a világméretű kizsákmányolás megfékezése (nem véletlen a 'világméretű' szó (!!), nem az egyszerű 'ember ember általi kizsákmányolás' az egyetlen, amin enyhíteni kell, hanem az embercsoportok, etnikumok, fajok, szegény országok mérhetetlen és kegyetlen kizsákmányolása ellen kell fellépni, mint a terrorizmus legfőbb szülőanyja ellen. Máskülönben minden megölt terrorista helyébe tíz lép!)"
Nagyon tömören konkrétabban az izraeli helyzetről. A kiinduló lökés szerintem a zsidók 'új honfoglalása' volt, az a szomorú történet, hogy a nemzetközi közösség, azon belül az angolok nem biztosítottak számukra békés államalapítást, arra kényszerültek, hogy becsapjanak, kitaszítsanak közel egymillió arabot a földjéről (akár tulajdonos volt, akár csak éppen ott élő). Ezt követte az arabok első támadása Izrael ellen, amit a gyűlölet-spirál követett.
Nem lesz addig béke Izraelben, amíg az arab érdekeket semmibe veszik, nem adják fel a háborúk során elfoglalt területeket, nem alakul meg a szigorú határokkal körülvett palesztin állam. A sokszor sikeresnek tartott korlátozó intézkedések előbb-utóbb csődöt fognak mondani, kiújulnak az oda-vissza fegyveres akciók.

Mit éreztünk meg mi, egyszerű utazók a védekező intézkedésekből?

Már Ferihegyen elkülönített területen izraeli biztonsági emberek (kölyökforma fiúk, lányok) állítottak sorba bennünket és faggatták a szingliket egyenként, a párokat párosban. Egy hölgy katonainak értékelhető kézi rádió adóvevőn ellenőrizte a gyanúsnak talált útleveleket. A kérdések részben érthetők voltak (kinti kapcsolatok, viszünk-e idegen küldeményt?), jórészt azonban balgáknak tűntek (miért utazunk, voltunk-e a környező arab országokban, tartunk-e kapcsolatot arabokkal, van-e olyan ismerősünk, aki beszél arabul?). Miért gondolták, hogy terrorista ezekre a kérdésekre nem tanul be előre olyan választ, amit el kell fogadniuk. Én mindenesetre brutálisan őszinte voltam: soroltam Izrael összes szomszédországát, mondtam, hogy sok nagyon kedves arab ismerősre tettem szert (mint általában szoktam, tettem hozzá), de nem tartok velük kapcsolatot, igen, ismerem a volt líbiai (!) kereskedelmi tanácsost, aki folyékonyan beszél arabul. Csak hümmögött a minket kérdező kislány, OK, OK, mondogatta, nem tudott mit kezdeni a sok 'tilos' információval.
 Fegyver minden második embernél. Ketten kísérnek bennünket. Kölyök-katonák. Tel Avivban is faggatás, csomagbontás.


Názáret - Nazareth


Betlehem - Bethlehem


Caesarea

Pozitív meglepetések

Pozitív meglepetések sora is ért bennünket, természetesen. Párat most előszedek a memóriámból, ha új emlék jelentkezik, visszatérek.

Meglepő volt a nyugalom, a békés, vidámnak látszó életvitel. Szinte hihetetlen, ahogy a világ egyik legsúlyosabb feszültségektől terhes országában ilyen optimizmus uralkodjon. Gyors fejlődést érzékelni országszerte, városrészek épülnek át, Tel Avivban szaporodnak a felhőkarcolók, modern közlekedési eszközöket vezetnek be, gyorsnak tűnik az utak építése is. A műemlékek feltárása, ápolása pedig példaértékű. Meglepőnek találtam, hogy a keresztény emlékhelyek működésének zavartalanságára mennyire ügyelnek.

Kedves főorvos ismerősöm - aki heteket töltött Izraelben - hívta fel a figyelmemet két fontos dologra. Visszagondolva az útra, mindkét megállapítása igazolható:

Az egyik: szemmellátható a gyermekszeretet. "Mintha minden mozdulatukat, tettüket a gyermekek boldogságának biztosítása érdekében tennének." Valahogy így fejezte ki a megérzését. Igen, mi is láttuk például Eilatban, hogy minden este gyerekszórakoztató műsorokat rendeztek a hallban, nem törődve azzal, zavarja-e az a vendégeket. Nem zavarta, érdemes volt odafigyelni!

A másik: abszolút a bizalom az állam és állampolgárai között. Ezt azzal támasztotta alá, hogy az ő Izraelből távozásuk alkalmával az őket kísérő zsidó ismerősük pillanatok alatt elintézte a biztonsági rendszabályok mellőzését. Hittek benne. Ilyen tapasztalatunk nem volt, de le lehetett vonni hasonló következtetést abból, hogy nyoma se volt semmi ellentétnek a biztonsági szervezetek és saját állampolgáraik között.

Hősies, emberfeletti munka kellett ahhoz, hogy az ország 60 év alatt hatalmas területeket termővé tegyen, ellássa magát, fedelet adjon bevándorlók millióinak, megvédje magát jogos vagy nem jogos támadásoktól, mindeközben fejlődjön. Nem vitás, hogy az amerikai segítség és a német jóvátétel óriási támogatást jelentett, mégse csökkenti a zsidóság erőfeszítésének rendkívüli voltát. 

Nem tudtam teljesen felfogni az idegenvezető előadását arról, hogy Izrael központi vízrendszert épített ki, központi vízellátást, vízelosztást vezetett be. Óriási jelentőségű lépés, ha jól értettem!

Folytatás


Bet She'an


Úton - On the way

Linkek - Links

Izrael
Izrael.lap
 és benne interaktív történelem

Tel Aviv - Yafo
Wikipedia/Tel Aviv
Welcome to Tel Aviv/Yafo
Jewishvirtuallibrary/Telaviv
Wikipedia/Jaffa
Jaffa City Home Page
Palestineremembered/Jaffa

Avdat
Wikipedia/Avdat

Makhtesh Ramon
Wikipedia/Makhtesh Ramon
Jewishvirtuallibrary/Ramon

Timna Park
Wikipedia/Timna Valley Park

Eilat
Wikipedia/Eilat
Insite/Eilat

Masada
Wikipedia/Massada

Ein Gedi
Wikipedia/Ein Gedi
Bibleplaces/Engedi

Qumran
Wikipedia/Qumran
Wikipedia/Dead Sea Scrolls
Bibleplaces/qumran
Bibleplaces/qumrancaves
Jewishvirtuallibrary/Qumran
Apológia/Ess-Qumran

Holt Tenger - Dead Sea
Wikipedia/Dead Sea
Jewishvirtuallibrary/Deadsea
Wikipedia/Holt-tenger
Holt-tenger.lap.hu
Bibleplaces/Deadsea

Jeruzsálem - Jerusalem
Wikipedia/Jeruzsálem
Wikipedia/Vita: Jeruzsálem

Jeruzsálem.lap
The Jerusalem Website
Wikipedia/Jerusalem
Jerusalem.com
Jerusalemphoto.hu
The Crusaders Capture Jerusalem, 1099
YadVashem.org

Betlehem - Bethlehem
Wikipedia/Bethlehem
Palestine Solidarity Project/Betlehem
Wikipedia/Betlehem
Bethlemen Municipality

Links - Linkek

Bet She'an
Wikipedia/Bet She'an
Jewishvirtuallibrary/Betshean
Bibleplaces/Beth Shean

Jardenit - Yardenit
BibleWalks/Yardenit
Yardenit Shop
Yardenit.com

Genezáret - Yam Kineret (Kibuc Degania Bet, hajókázás, Golan fennsík)
Wikipedia/Sea of Galilee
Video.Google/Yam Kineret

Beatitude (a nyolc boldogság temploma)
Wikipedia/Beatitudes

Tábor-hegy - Mount Tabor
Wikipedia/Mount Tabor
Bibleplaces/Mount Tabor
Kőszikla.hit/Tábor

Haifa
Wikipedia/Haifa
Haifa City
Palestineremembered/Haifa
Bahai.org
Wikipedia/Bahá'í Faith
Bahai.com

Akko - Acre
Wikipedia/Akko
Jewishvirtuallibrary/Acco
Jewishvirtuallibrary/Archaeology/Akko
Welcome to Old Acre
Bubble.Euweb.cz/Akko

Tabgha
Bibleplaces/Tabgha
Wikipedia/Tabgha
Sacred-Destinations/Israel/Tabgha

Kapernaum - Capernaum
Wikipedia/Capernaum
Bibleplaces/Capernaum
Sacred-Destinations/Israel/Capernaum
Olivebranch/Israel/Capernaum

Kána - Cana
Wikipedia/Cana

Názáret - Nazareth
Wikipedia/Nazareth
Bibleplaces/Nazareth

Caesarea
Wkipedia/Caesarea

A palesztin nép - The Palestine nation
Az idegenvezetőnk 100x elismételte, hogy palestínok nem léteznek, Palesztina csak földrajzi kategória, mint Magyarországon a Dunántúl. A nyilvánvaló ferdítés késztetett arra, hogy megkérdezzem a megakereső Copernic-et, hol itt az igazság?
Íme: Wikipedia/Palestinian Arab tudományos gondossággal bizonyítja, hogy az arab nép egyik etnikumáról van szó!
Egyetlen idézet a site-ból: "The total Palestinian population worldwide is estimated between 10 and 11 million people, over half of whom are stateless and lacking citizenship in any country.[6]"
Ha szerte a világon megkülönböztetetten kezelik őket, nem lehet tévedés, léteznek!
Az ellenpólus is megtalálható, persze: EretzYizroel/Katz/creation. Számomra egyértelmű: az USA-ból vezérelt (Katz Brooklyn írta) palesztin-ellenes propaganda!
Irodalom

Melvin Jules Bukiet: Vak Izrael, Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2006

Megjegyzések a linkekhez:
Évek óta elsősorban a Copernic megakeresőt használom, ha az Internetet kutatom. Öt-hat éve jelent meg először a találatok rangsorolásában a Wikipedia enciklopédia, a 'szabad vadászterület', amelyiket akárki írhat, nyitottak az oldalai, bárki beléphet és hozzáadhatja a témához az ismereteit. Természetesen minden témakört felelős szerkesztő felügyel és valami úton-módon kizárják a gyalázkodókat, a gyűlöletbeszédet, a hozzá nem értést. Feltűntetik, ha valami nem biztosan pártatlan, semleges. Néhány év alatt olyan sikert ért el a Wikipedia, hogy ugyanaz a megakereső ma már a legelsők között hozza. Nem én szerettem bele a Wikipediába, hanem annak alapelve győzött.